Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Automaatne tulekahjusignalisatsioon (ATS)

OÜ FIRETEK projekteerib, müüb, paigaldab ja hooldab ATS - automaatseid tulekahjusignalisatsioonisüsteeme, kasutades selleks innovatiivseid lahendusi. Samuti, me aitame vähendada ATS valehäirete arvu või koguni vältida neid. Viime läbi ATS-alase personali koolituse - et teie asutuse töötajad oskaksid ATS-ga ümberkäia ja õigesti tegutseda häire puhul.

SocShare v2