Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Elektrimootori isolatsiooni kontrollseade

RCU-01

 

Sissejuhatus


Isolatsiooni vigastuste peamisteks põhjusteks on elektrilise vastupidavuse järsk vähenemine mõjutatuna mähise niiskumisest, mähise pealispinna määrdumisest, elektrimootorisse metalliosakeste sattumisest, metalli-ja muu tolmu liikumisest, erinevate vedelike aurude olemasolust jahutavas õhus, elektrimootori pidevast töötamisest, isolatsiooni loomulikust vananemisest.

Isolatsiooni vigastuste tulemusena võib tekkida lühis mähise ja
magnetjuhtme vahel, lühis pooli keerete või faasi mähiste vahel.

 


Seadeldise RCU-01 peamiseks ülesandeks on kontroll 3-e faasilise asünkroonse mootori isolatsiooni seisukorra üle, samuti mootorisse viivate voolujuhtmete isolatsiooni kontroll.
Seadeldis omab sisseprogrammeeritud isolatsioonisuuruste kolm taset. 1МОm, 5МОm, 30МОm. Sõltuvalt seadeldise valitud tööreziimist saab mootorit mitte ainult kontrollida, vaid ka blokeerida selle käivitumist, kui isolatsiooni seisukord on ebarahuldav.
Peamised eelised:

1.0) Isolatsiooni kontrolli kolm taset. ( Level )

1.1) Level 1: 1МОm vanade mootorite jaoks või mootorite jaoks, mille isolatsiooni seisukord on halvenenud või kasutatakse töötamiseks eriti halbades tingimustes.

1.2) Level 2: 5МОm isolatsiooni keskmine tase enamike mootorite jaoks.

1.3) Level 3: 30МОm mootoritele, milledele esitatakse isolatsiooni vastupidavuse osas kõrgendatud nõuded.
Tähtsate seadmete mootoritele, nagu
näiteks : süvapumbad, mehhanismide pumbad ja teised ajamid, millede rivist väljaminek toob kaasa suure rahalise kahju ja tootmise seiskumise.

 

Kontaktide, valgusdioodide, nuppude ja lülitite asetus on näidatud joonisel 1

Joonis 1 RCU väline ilme

 

RCU-01-l : on selline alajaotus
1 – NO (FAULT Relay),
2 – COM (FAULT Relay),
3 – NC (FAULT Relay),
4 – ei kasutata,
5 – ei kasutata,
6 – S2 OUT,
7 – S2 IN (kommuteeritakse L-le),
8 – S1 OUT,
9 – S1 IN (kommuteeritakse L-le),
10 – ei kasutata,
11 – ei kasutata,
12 – ei kasutata,
13 – ei kasutata,
14 – ei kasutata,
15 – R iso,
16 – R iso,
17 – N,
18 – L.

 

Valgusdioodid


RCU-01-l on 3 valgusdioodi:
1) Roheline valgusdiood Level mootori isolatsiooni kehtestatud künnise märgistamiseks. Võib kehtestada sellised künnised: 1МОm, 5МОm ja 30МОm.
Künnisel 1МОm roheline valgusdiood vilgub reziimil 1 lühike impulss vahemikuga 2s.
Rohelise valgusdioodi töö ajutine diagramm isolatsioonitakistuse valitud künnisel 1МОm on näidatud
joonisel 2:

Joonis 2 Rohelise valgusdioodi töö ajutine diagramm Level isolatsioonitakistuse valitud künnisel 1МОm


Valitud künnisel 5МОm roheline valgusdiood vilgub 2 lühikest impulssi vahemikuga 2s.
Rohelise valgusdioodi töö ajutine diagramm isolatsioonitakistuse valitud künnisel 5МОm on näidatud
joonisel 3:

Joonis 3 Rohelise valgusdioodi töö ajutine diagramm Level isolatsioonitakistuse valitud künnisel
5МОm


Valitud künnisel 30МОm roheline valgusdiood vilgub reziimil 3 lühikest impulssi vahemikuga 2s.
Rohelise valgusdioodi töö ajutine diagramm isolatsioonitakistuse valitud künnisel 30MOm on näidatud
joonisel 4:

 

Joonis 4 Rohelise valgusdioodi ajutine diagramm Level isolatsioonitakistuse valitud künnisel 30МОm


2) Punane valgusdiood Signal põleb, kui antud ajahetkel on avastatud isolatsioonitakistuse rike. Teisiti ei põle.


3) Kollane valgusdiood Fault on ettenähtud rikete erinevate signaalide helendamiseks. Rikete sellised signaalid eristuvad (loetletud rikete kujutamise prioriteedi kahanevas järjekorras, st rikke esimesel signaalil on kõrgeim prioriteet kollase valgusdioodi helendusel Fault):


1.0) Sattumine 230VAC mõõtmisahelasse RCU,
2.0) Mõõtmisahela katkestus,
3.0) Lühis mõõtmisahelas,
4.0) Isolatsioonitakistuse rike.


RCU-01 on välja toodud järgmised tööreziimid eelpool nimetatud rikete määratlemiseks:


4.1) Lühise mõõtmise reziim. Sellel reziimil detekteeritakse 230VAC sattumine mõõtmisahelasse
RCU-01.
4.2) Mõõtmisahela katkestuse monitooring.

4.3) Isolatsioonitakistuse mõõtmine R_iso.


Mistahes ajahetkel on aktiivne ainult üks kolmest tööreziimist. Need reziimid tulevad järjestikku üksteise järel. Iga reziimi kestus on 20 sekundit. Järelikult rikke määratlemise maksimaalne aeg võrdub 40 sekundiga.


Juhul kui ükski riketest ei ole avastatud, siis kollane valgusdiood Fault ei põle. Mistahes rikke
signaali avastamisel rakendub samuti relee FAULT.


230VAC sattumisel mõõtmisahelasse RCU-01 alustab kollane valgusdiood vilkumist reziimil 3 lühikest impulssi vahemikuga 2s. Kollase valgusdioodi ajutine diagramm 230VAC sattumise mõõtmisahelasse avastamisel on näidatud joonisel 5:

joonis. 5 Kollase valgusdioodi töö ajutine diagramm Fault 230VAC sattumise mõõtmisahelasse avastamine


Peab märkima, et selle rikke detekteerimisel lülitub samuti välja mõõtmisahel 30-ks minutiks.
Viivise saab maha võtta RESET abil.

 

Katkestuse avastamisel mõõtmisahelas alustab kollane valgusdiood vilkumist reziimil 1 lühike impulss vahemikuga 2s. Kollase valgusdioodi töö ajutine diagramm mõõtmisahela lahtiühendumise avastamisel on näidatud joonisel 6:

Joonis 6 Kollase valgusdioodi töö ajutine diagramm Fault
Mõõtmisahela lahtiühendumisel


Mõõtmisahela lühise avastamisel alustab kollane valgusdiood vilkumist 2 lühikest impulssi vahemikuga 2s. Kollase valgusdioodi töö ajutine diagramm mõõmisahela lühise avastamisel on näidatud
joonisel 7:

Joonis 7 Kollase valgusdioodi töö ajutine diagramm Fault mõõtmisahela lühise korral


Mootori isolatsioonitakistuse allpool künnist korral (1МОm, 5МОm ja 30МОm) hakkab kollane
valgusdiood pidevalt põlema.


Üheaegselt saab helenduda ainult üks rikke signaal. Nii näiteks kui mingil ajahetkel on aktiivne isolatsioonitakistuse signaal ja saabub signaal sisendahela katkestusest, siis kollasel valgusdioodil Fault helendub sellisel juhul ahela katkestuse signaal, kuna selle prioriteet on kõrgem .

 

Nupp


Nupul Level Selection / Reset on ühendatud 2 funktsiooni:
1) Lühikesel vajutusel (alla 1 sekundi) valitakse järgmine mootori isolatsioonitakistuse künnis. Valitud tähendus salvestatakse energosõltumatusse mikrokontrolleri EEPROM mällu. Seepärast toite väljalülitamisel kehtestatud tähendus salvestatakse ja toite tagasilülitamisel ei ole vaja seda uuesti kehtestada.


2) Nupu vajutamisel ja hoidmisel üle 1 sekundi toimub RESET. Reseti korral lähevad maha kõik rikke signaalid. Kuna uute rikete avastamiseks läheb aega kuni 40 sekundit, siis pärast RESET väljundid S1 OUT ja S2 OUT blokeeruvad 1 minuti jooksul sõltumata lülitist Block , et anda aega rikete avastamiseks. Toite sisselülitamisel väljundid S1 OUT ja S2 OUT samuti blokeeruvad 1 minutiks samal põhjusel.

 

Lülitid


Lülitite asendi valiku teel saab kehtestada sellised parameetrid:


1) Block = ON lubatud väljundite blokeering S1 OUT ja S2 OUT mistahes rikke avastamisel. Block = OFF väljundid S1OUT ja S2OUT ei blokeeru.
2) Kui Mälu = OFF, siis rikke signaalid ei salvestu. Vastasel juhul (Memory = ON) rikke signaalid salvestuvad. Salvestatud rikke signaalid võetakse maha RESET abil st nupu vajutamisel ja hoidmisel Level Selection / Reset üle 1 sekundi.


3) Delay korral = ON väljundite lülituse viivis S1 OUT ja S2 OUT signaalide ilmnemisel sisenditel S1 IN ja S2 IN võrdne 2 sekundiga. Delay korral = OFF see viivis võrdub 5 sekundiga.
4) Inverse korral= ON toimub relee inversioon FAULT.


Elektrilised näitajad


4) Toide 230VAC, 50Hz
5) Maksimaalne kasutatav võimsus 3.5W
6) Kommuteeritav relee koormus : 250VAC @ 3A
7) Kommuteeritav relee koormus FAULT K4: 250VAC 60VA, 220VDC 60W
8) Töötemperatuuri diapasoon: -20 ... +70C°

 

SocShare v2