Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Evakuatsiooniplaanid

Takistamatu evakuatsiooni teostamist hoonest ohu korral loetakse kehtivas seadusandluses
oluliseks tuleohutusnõudeks. Sellest lähtuvalt peab objekti omanik suhtuma muuhulgas väga tõsiselt ka evakuatsiooniplaanide koostamisse.

Antud teeviite koostamisel ei piirdu meie spetsialistid ainult kohustuslike koostisosade (kustuti, tuletõrjekraan, tuletõrje teatenupp jne) asukohtade märgistamisega, vaid nad kontrollivad ka evakuatsiooniteede vastavust Sim määruse nr 315 §20-27 nõuetele.
Puuduste avastamisel teavitame sellest tellijat.
Soovi korral pakume ka avastatud probleemi lahendusvariante, pakkudes sellega terviklahendust objekti tuleohutuse tagamiseks.

SocShare v2