Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Hädaolukorra lahendamise plaan

Dokumendi koostamise kohustus ning nõuded selle sisule tulenevad määrusest nr 55 Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine (peatükk nr 5 ja LISA nr 2).

Oma olemuselt on antud dokument ettevõtte riskianalüüsi loogiline jätk ning annab vastuse küsimusele
Mida teha, kui juhtub õnnetus?, sätestades ettevõtte kogu personali tegevuse hädaolukorra tekkimisel.

Tuginedes riskianalüüsi tulemustele ja teades, mis võib juhtuda, ning ligikaudu oletades tekkiva kahju ulatust, määrab dokumentatsiooni koostaja kindlaks ettevõtte personali tegevuste kogumi, mis sisaldavad järgnevat:

- tööprotsessi peatamine;
- õnnetusest teavitamise kord;
- vajalikud vahendid, ressursid ja nende kogus õnnetuse lokaliseerimiseks;
- juhtivad isikud ja nende kohustused jne.

Selle plaani eesmärk on juhtunud õnnetuse poolt tekkiva kahju minimeerimine.

Koostatud dokumentatsiooni kooskõlastame päästeteenistuses (kriisireguleerimise büroo) ja tehnilise järelevalve inspektsioonis.

SocShare v2