Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Portfoolio

OÜ Firetek on asutatud 2000 aastal. Firmas töötab 8 inseneri, kes omavad erialast haridust ning 15 oskustöölist. Et ajastule vastata, täiendame pidevalt oma teadmisi ja oskusi.

OÜ Firetek on Majandustegevuse registrisse alljärgnevad tegevusalad teavitanud:

1. Sprinkler- ja vahtkustutussüsteemide ehitamine ja hooldus.
5 vastutavat spetsialisti.
2. Sprinkler- ja vahtkustutussüsteemide ning tuletõrjeveevärkide projekteerimine.
4 vastutavat spetsialisti.
3. Suitsutõrjesüsteemid. Projekteerimine, ehitamine ja hooldus.
1 vastutav spetsialist.
4. Gaaskustutussüsteemide projekteerimine, ehitamine ja hooldamine.
1 vastutav spetsialist.
5. Automaatse tulekahjusignalisatstioonisüsteemide projekteerimine.
3 vastutavat spetsialisti.
6. Automaatse tulekahjusignalisatstioonisüsteemide ehitamine ja hooldus.
4 vastutavat spetsilisti.

 

Pakume eel,- põhi,- ja tööprojekti staadiumite projekteerimist.

 

 

Meie viimase 2 aasta suurimad projekteerimised ja ehitused on:

1. Tallinna Raadiomaja (sprinkler, sisevesikud ja automaatika). Tööprojekt, ehitus.

2. VKG Grupp AS. Tehased Petroter 2 ja 3 (kõik tuleohutuspaigaldised on Fireteki poolt projekteeritud ning ehitatud).

3. FLIR Systems (sprinkler, sisevesikud ja automaatika). Projekteeritud ja ehitatud OÜ Fireteki poolt

4. VopakEOS. Pakterminali naftakai nr 1 vahtkustutussüsteem. Projekt ja ehitus.

5. Kiviõli Keemiatööstus. Tootmishoone TSK-500 vesi—ja vahtkustutussüsteemid, automaatne tulekahjusignalisatsioon ja suitsueemalssüsteem. Projekt ja ehitus.

6. Tallina Lennujaam. Lennukiangaari sprinkler- ja vahtkustutussüsteemid. Automaatika ja juhtimine. Projekt ja ehitus.

7. AS Novotrade mahutipargi vahtkustutssüsteem. Automaatika ja monitooring. Projekt ja ehitus.

8. Restoran Olde Hansa. Veeudu kustutussüsteem. Täislahendus. Projekt ja ehitus.

9. Peterbuti 61. AS Sanitex. Sprinkler, sisevesikud, automaatika. Ehitus.

10. Viimsi keskus. Sprinkler, sisevesikud, automaatika. Ehitus.

11. Randvere tee 9 kaubanduskeskus. Sprinkler, sisevesikud, automaatika. Suitsueemaldussüsteemi automaatika. Ehitus.

12. Maxima Logistikakeskus. Sprinkler, sisevesikud, automaatika ja monitooring. Suitsueemaldussüsteemide (loomulik ja mehaaniline) juhtimine ja monitooring. Projekt ja ehitus.

13. United Motors juurdeehitus. Sprinkler. Projekt ja ehitus.

14. Kohila Vineer. Sprinkler, vahtkustutus, BII tuletõrjevesi. Eel ja põhiprojektid.

15. AS VopakEOS, Pakterminali kustutus- ja jahutussüsteemide renoveerimine. Projekt.

16. Piima 6 ja 8. Kõrghooned. Sprinkler ning A- ja BII klassi tuletõrjeveevärgid. Projekteerimine.

17. AS ESPAK. Suitsutõrje,- BII tuletõrjeveevägi,- sprinklersüsteemide projekteerimine ja ehitus.

18. Peterburi mnt 81, laohoonetele sprinklersüsteemi ehitus.

19. Lõõtsa 6, AS Tehnopolis. Sprinklersüsteemi ehitus.

Oma projekteerimistöös kasutame kõige kaasaegsamaid tehnoloogijaid ja lahendusi.

Kasutame litsenseeritud tarkvara.

 

 

Lugupidamisega,

Georg Kangur

Direktor

SocShare v2