Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Services

1. septembril 2010 hakkas kehtima tuleohutuse seadus, mis nõuab nüüd asutustelt tulekahju korral tegutsemise plaani koostamist ja evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimist.

Tulekahju korral tegutsemise plaan - ettevõtte või asutuse töötajate või teenistujate juhend, mis kirjeldab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise korda võttes arvesse ettevõtte või asutuse tuleohutusalaseid erisusi.

Evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppus - teoreetiline ja praktiline harjutus, milles viiakse läbi tulekahju olukorra simulatsioon ning tuvastatakse tulekahjuõppusele seatud eesmärkide täitmine.
http--firetek.ee-images-teg pln
OÜ Firetek kogenud tuletõrjeinsenerid kiirelt ja professionaalselt aitavad teie asutusel koostada tulekahju korral tegutsemise plaani, valmistada asutus evakuatsiooniõppuseks ette ning viia see õppus läbi.

SocShare v2