Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Tuletõrje veevarustuse projekteerimine ja ehitamine

Pakume kõikvõimalikke tuletõrje vesivarustuse lahendusi vastavalt standardile EVS 812:6 2012 „Tuletõrje veevarustus“ otse standardi koostajalt:

 • Väline tuletõrje veevarustus
  • Ühisveevärgi baasil
  • Loodusliku veevõtukoha baasil
  • Tehisliku veevõtukoha baasil
  • Päästeauto pumbaga survestatava tuletõrje veetrassi baasil
 • Hoonesisene tuletõrje veevarustus
  • A klassi süsteem
  • B klassi süsteem

 

Lahendusi pakume põhimõttel „võtmed kätte“:

 • Parima ja kuluefektiivseima lahenduse leidmine nii päästeteenistuse kui ka tellija jaoks
 • Väljatöötatud lahenduse kaitsmine päästeteenistuse insenertehnilise büroo ametniku juures
 • Vastavalt väljatöötatud ja kaitstud lahendusele projekti koostamine
 • Mullatööd (kraavide kaevamine, padjad, kinniajamine jne)
 • Geodeetilised tööd
 • Äärikühenduste paigaldust igat tüüpi torudele
 • Hüdrandi ühendamist
 • Markeeringut ja testimist veeloovutusele vastavalt kehtivale seadusandlusele

Maksumus sõltub tööde mahust ja räägitakse läbi hinnapakkumise koostamise staadiumis.

SocShare v2