Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Ettevõtte enesekontrolli aruanne

1. septembril hakkas kehtima tuleohutuse seadus, mis muutis seniseid asutuse ja ettevõtja kohustusi tuleohutuse tagamisel. Olulisema muudatusena on sisse viidud enesekontrolli tegemise ja enesekontrolli tuleohutusaruande esitamise nõue. Enesekontrolli tegemise nõue on kõigil asutustel.

Enesekontrolli tegemata jätmise eest karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut / juriidilise isiku puhul kuni 2000 eurot.

Enesekontrolli tuleohutusaruande esitamata jätmise või selles valeandmete esitamise eest on ette nähtud rahatrahv kuni 200 trahviühikut / juriidilisel isikul kuni 2000 eurot.

OÜ Firetek kogenud tuletõrjeinsenerid kiirelt ja professionaalselt aitavad teie asutusel viia läbi enesekontrolli, koostada asutuse tuleohutuskorralduse ja teha valmis ja esitada asukohajärgsele päästekeskusele enesekontrolli tuleohutusaruande.

SocShare v2