Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Riskianalüüs

Riskianalüüs on kokkuvõte objekti riskidest, tagajärgedest nende realiseerumisel ning faktoritest, mis suurendavad riskide realiseerumise tõenäosust.
Selle koostamise vajadus tuleneb määrusest nr 55 Ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte teabelehe, ohutusaruande ja hädaolukorra lahendamise plaanide koostamise ja esitamise kord ning suurõnnetuse ohuga ettevõtete loetelu pidamine §2. See on kohustuslik objektidele, mis seaduse mõistes kuuluvad ohtlike ettevõtete hulka.

See on vajalik, kuna
- kaardistab objekti riske;
- annab hinnangu tagajärgede ulatusele;
- hindab riskide realiseerumise tõenäosust;
- toob esile objekti nn nõrgad kohad (tehnoloogiline osa, kaitse tase, töövõtted jne);
- sisaldab ohutuse tagamise süsteemi.

See on kasulik, kuna
- on kohustuslik eeldus hädaolukorra plaani koostamiseks;
- aitab objekti omanikul ennetada ohtlike situatsioonide tekkimist, mis võivad lõppeda avariide, tulekahjude jms toimumisega.

Nõuded vastava pädevuse olemasolule puuduvad, kuid taaskord on aja- ja närvikulu kokkuhoiu mõttes parem lahendus pöörduda spetsialistide poole.

Koostatud dokumentatsiooni kooskõlastame päästeteenistuses (kriisireguleerimise büroo) ja tehnilise järelevalve inspektsioonis.

SocShare v2