Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Sisevesikute kontroll

Tuletõrje veevõrgu (sisevesikud, automaatne tulekustutussüsteemid) veeandmisvõime tõhususe kontrollimine Tuletõrje voolikusüsteem on ehitisse paigaldatud käsitsi kasutatav kohtkindel seade, mis on mõeldud väikese tulekahju (tulekolde) kustutamiseks selle algstaadiumis, kusjuures vastav seade võib olla käsitsi juhitav märgtõusutorule või kuivtõusutorule paigaldatud tuletõrjekraanidega, automaatne või poolautomaatne tulekustutuspaigaldis. Nende olemasolu korral peab objekti valdaja korraldama kogu süsteemi hooldust ning kontrolli vastavat pädevust omava isiku poolt. Meie firma omab luba vastavate tööde läbiviimiseks. Oma töös kasutame kalibreeritud mõõtevahendeid, millealased erikoolitused on meie töötajad läbinud ja mis kokkuvõttes tagab tehtava töö kõrget kvaliteeti. Kontrolli tulemuste kohta väljastatakse vastav akt, mida aktsepteeritakse tuleohutusjärelevalve ametnike poolt.

SocShare v2