Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Tulekustutid

Pulberkustuti
Suhteliselt odavad ning täiesti universaalsed kustutusvahendid. Pulberkustutiga on
võimalik kustutada tahkaineid, vedelkütuseid, gaasi ning elektriseadmeid kuni 1000 V.
Töötemperatuur on -30ºC / +60 ºC
Süsihappegaaskustuti

Süsihappekustutid on head elektrikilpide, serverite, või muu väärtuslike esemete või
seadmete kustutamiseks, ei kahjusta seadmeid. Saab kustutada põlevvedelikke,
gaasi ning elektriseadmeid kuni 1000 V. Töötemperatuur on vahemikus on -30ºC / +60 ºC
Vahtkustuti
Vahtkustiga saab kustutada tahkaineid, põlevvedelikke ning elektriseadmeid kuni 1000V,
väga effektiivne hõõguvamaterialide kustutamisel.

Pulberkustutid: Automaatpulberkustutid: Süsihappegaaskustutid: Vahtkustutid:
1kg ABC 6kg 68°C 2kg BC 6L AB 0°C kuni +60°C
2kg ABC 6kg 93°C 5kg BC 6L AB -20°C kuni +60°C
4kg ABC 6kg 141°C  20kg BC 50L AB +5°C +60°C
6kg ABC 12kg 68°C 30kg BC  
6kg D 12kg 93°C    
9kg ABC 12kg 141°C 
12kg ABC mis on 
30kg ABC
50kg ABC
100kg ABC
SocShare v2