Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Tulekustutussüsteemide hooldus

Reeglina tulekustutussüsteeme ei kasutata igapäevases tegevuses, kuid nad peavad kindlasti olema valmis vajalikul ajal oma otsese kohustuse ära täitma- ära hoidma või kustutama tulekahju.
Selleks, et tulekustutussüsteeme pidevas töökorras hoida, pakub meie firma hoolduse teenust. Hooldust teostavad pikkajalist töökogemust omavad spetsialistid.
OÜ Firetek hooldab:
- sprinklerkustutussüsteeme;
- drentserkustutussüsteeme;
- vahtkustutussüsteeme;
- gaasikustutussüsteeme;
- pumbasüsteeme;
- tulekahjusignalisatsiooni süsteeme;
- turvavalgustite hooldus;
- suitsueemaldussüsteemide hooldus. Hooldustöid teostatakse lähtuvalt Eesti Vabariigis kehtivatele eeskirjadele ning normidele, kliendiga kooskõlastatud graafiku alusel. Kõik toimingud kantakse sisse hoolduspäevikutesse.

SocShare v2