Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Tuleohutusalane koolitus

Vastavalt Tuleohutuse Seadusele pakume tuleohutusalast koolitust järgmistel teemadel:

  1. Evakuatsiooni nõuded
   Õppus viiakse läbi kahes osas, mis hõlmab teoreetilist osa, käsitledes tulekahjust teatamise ja tulekahju korral käitumise põhimõtteid ning praktilist osa, mis hõlmab evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise praktilise õppuse läbiviimist ning esmaste tulekustutusvahendite kasutamist.

  2. Tuletöö tuleohutusnõuded
   a) tuletöö liigitus ja tuletöö tegemisele esitatavad nõuded;
   b) tuletööd tegev isik, koolitus ja tuletöötunnistus.

  1. Tuleohutuspaigaldisele esitatavad nõuded
   • tulekahjusignalisatsioon;
   • tulekustutussüsteem;
   • suitsu ja soojuse eemaldamise seadmestik;
   • turvavalgustus;
   • piksekaitse;
   • tuletõrje voolikusüsteem.

Tuleohutuspaigaldis on:

Nõuded vastava pädevuse olemasolule puuduvad, kuid taaskord on aja- ja närvikulu kokkuhoiu mõttes parem lahendus pöörduda spetsialistide poole.

SocShare v2