Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Voolikute katsetus

Voolikute perioodilist kontrolli ja hooldust tuleb teostada vastavalt EVS-EN 671-3: 2005 p. 6.2 nõuetele.
Kord 5 aasta jooksul tuleb kõik voolikud survestada maksimaalsel töörõhul vastavalt standardile EN 671-1 ja/või EN 671-2.

Tuletõrjevoolikute ülevaatamine, katsetamine, defektide avastamine ja kõrvaldamine lasub voolikute omanikule. Vajadusel saab voolikuid ka remontida.
OÜ Firetek omab vajalikke voolikute katsetamise, kuivatamise ning vajadusel ka remontimise seadmeid. Voolikute katsetamist on võimalik teostada nii kliendi juures kui ka OÜ Firetek’i ruumides. Kui klient valis kontrolli teostamise meie juures, eraldab OÜ Firetek kontrolli ajaks vahetusvoolikud.

SocShare v2