Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

 

 

Vastavalt EVS- EN 671-3: 2005 p. 6.2, tuleb kord 5 aasta jooksul kõik voolikud survestada maksimaalsel

töörõhul vastavalt standarditele EN 671-1 ja/ või EN 671-2. Tuletõrjevoolikute ülevaatamine, katsetamine,

defektide avastamine ja kõrvaldamine lasub voolikute omanikule.
OÜ Firetek omab vajalikke voolikute katsetamise, kuivatamise ning vajadusel ka remontimise seadmeid.

Voolikute katsetamist on võimalik teostada nii kliendi juures kui ka OÜ Firetek’i ruumides. Voolikute

katsetamise ajaks väljastab täitja tellijale reservvoolkuid.

SocShare v2