Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Оборудование для нефтяных резервуаров


Meie pakume täielikku torustikusüsteemides ja hoiumahutites kasutatavate ohutus- ja keskkonnaseadmete valikut. Kaitseventilatsiooniseadmeid kasutatakse aurustuvate ainete kadude ja saasteemissioonide ärahoidmiseks ning neid saab kasutada nii uutes kui ka olemasolevates rajatistes. Pakutavad tõkestid hoiavad ära plahvatuse torustikusüsteemi kaudu töötlemisettevõtetes, vedelike hoiumahutites ning paljudes teistes kohandatud tehnoloogiaga rakendustes. Kõikides toodetes on kasutatud uusimat kujundustehnoloogiat, pakkudes kõige tulusamaid lahendusi.

Firetek OÜ pakub väga erinevaid leegipüdjaid, mis tagavad maksimaalse voolu minimaalse rõhulanguse juures. Meie tootevalikusse kuuluvad in-line leegitõkestid, vaba ventilatsiooniga ning kõrgrõhu kergsüttimis- ja plahvatusleegitõkestid. Meie leegitõkestites kasutatakse leegi leviku takistamiseks spiraalavaga ja koolutatud metallist põlemiskambrielemente, kus toimub kuumuse neelamine ja hajutamine, ning tõkestid on ehitatud nii, et need tagavad maksimaalse voolu minimaalse rõhulanguse juures kogu elemendis. Ühendused on suurustes alates ¾ tolli kuni 36 tolli.

Üle- ja alarõhuklapid  (PVRV) paigaldatakse hoiumahutitesse aurustumise ja lenduvate osakeste emissioonikadude kontrollimiseks, mis tekivad kergsüttivatest ja ohtlikest petrooleumi aure tekitavatest toodetest.


Avariirõhualandusklapp
Avariirõhualandusklapp tagab rõhu väljalaskmise hoiumahutitel ülerõhu puhul, kui seda ei tehta tavaliste mahuti ülerõhuklappide kaudu.

Mõõteluugid
Mõõteluuke kasutatakse aurustuskadude kontrollimiseks ja mahutite kaitsmiseks liigse rõhu või vaakumi eest.

Vabaventillatsiooniklappid
Vabaventilatsiooniklappe kasutatakse vedeliku hoiumahutite puhul, mis sisaldavad mitteaurustuvaid vedelikke. Need klapid tagavad tõhusa voolumahu mahutite kaitsmiseks positiivse või negatiivse ülerõhu eest ning võimaldavad aurudel vabalt hoiumahutist väljuda.

SocShare v2