Tel: +372 6024 550 ; Fax: +372 6485 421; Mob: +372 5553 5000

Tulekustutite kontroll ja hooldus

Vastavalt Siseministri määrusele vastu võetud 30.08.2010.a. nr 39
Nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele, nende valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule.

§ 10. Tulekustuti kontroll

(1) Tulekustutit kontrollitakse tootja poolt ette nähtud sagedusega või kui vaatluse tulemused seda nõuavad.

(2) Kui tootja ei ole tulekustuti kontrolli sagedust ette näinud, siis kontrollitakse tulekustutit:
1) üks kord aastas, kui kustutit hoitakse kohas, kus talle mõjuvad niiskus, vibratsioon või temperatuurikõikumised;
2) üks kord kahe aasta jooksul, kui kustutit hoitakse kuivas ja ühtlase temperatuuriga kohas.

(3) Rõhu all oleva tulekustuti kontroll sisaldab järgmisi toiminguid:
1) pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
2) päästiku, ventiili ja plommi visuaalne kontrollimine;
3) tulekustuti rõhu kontrollimine (välja arvatud süsihappegaaskustutil);
4) süsihappegaaskustuti puhul tulekustuti kontrollkaalumine;
5) pulberkustuti puhul tulekustutuspulbri voolavuse kontrollimine;
6) vooliku kontrollimine;
7) kere väline vaatlus;
8) tulekustuti vastavuse kontrollimine käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
9) tulekustuti varustamine kontrollilipikuga.

(4) Survepadruniga tulekustuti kontrollimine sisaldab järgmisi toiminguid:
1) pealdise loetavuse kontrollimine ja vajadusel pealdise uuendamine;
2) survepadruni kaalumine ja survepadruni varustamine kustutisisese kontrollilipikuga;
3) kustutusaine omaduste kontrollimine;
4) ventiili puhastamine;
5) tihendite kontrollimine ja vajadusel vahetamine;
6) vooliku kontrollimine;
7) kere väline vaatlus;
8) tulekustuti vastavuse kontrollimine käesoleva määruse §-s 3 sätestatud nõuetele;
9) tulekustuti varustamine plommi ja kontrollilipikuga.

SocShare v2